lek. wet. Ewa Jażdżewska
absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Tech. wet. mgr inż. Tomasz Maik
Absolwent Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie

oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

      

lek.wet. Anna Pawłowska

absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu